CoreFitMax

CoreFitMax

CoreFitMax (korfitmaks) je metoda procene telesne funkcije i kompjuterskog doziranja vežbanja bazirana na analizi 88 standardnih sportsko-ortopedskih znakova i trenažnih testova.

CoreFitMax program se primenjuje u sledećim slučajevima:

– Kod prisustva hroničnog muskuloskeletnog bola (usled deformiteta ili povrede)
– kao podrška aktivnostima svakodnevnog života, odnosno kao oblik precizno doziranog individualnog fitnesa
– kod prisustva lošeg držanja, slabe koordinacije pokreta ili konstitucionalne hipermobilnosti (labavi zglobovi)

– u sklopu bazičnih trenažnih aktivnosti u različitim sportovima (trčanje, plivanje, fudbal, košarka, tenis, džudo i još 8 sportova).

CFM ima dva segmenta. Prvi segment je testiranje i proračun važnih motoričkih parametara: mirujućeg mišićnog tonusa 62 skeletna mišića, stepen lateralizacije po segmentima tela, kao i procenat globalne koordinacije tela. Kroz drugi segment se na osnovu rezultata CFM testiranja softverski generiše precizan individualizovani program vežbanja, takav da stimuliše postupnu korekciju uočenog disbalansa tokom nekoliko meseci.

Vežbanje po metodi CoreFitMax dovodi do poboljšane motorne kontrole trupa, putem pravilnog uskladjivanja dejstva mišića koristeći prirodni stimulans: reakciju nervnog sistema na povratnu informaciju o položaju i pokretu delova tela (tzv. proprioceptivni feedback mehanizam).

Proprioceptivno vežbanje ima dva glavna cilja:

1. popravljanje posture (stava tela), kroz stimulaciju kinestezije (čula položaja i pokreta tela i delova tela)

2. poboljšanja aktivacije dubokih stabilizatora trupa (core mišića)

Korekcijom ustanovljenog mišićnog disbalansa, utiče se na poboljšanje stabilnosti zglobova i prevenciju njihovih strukturnih oštećenja.

Karakteristike CoreFitMax programa:

– Ostvarivanje terapijskih ciljeva putem vežbanja, uz konstantan nadzor trenera
– Progresija vežbi (redosled primene sve težih vežbi) prati redosled razvoja motorne kontrole čoveka, i ostvaruje se na kombinacijom četiri postupka:
 1. usložnjavanjem vežbi;
 2. povećanjem opterećenja pri vežbanju;
 3. smanjenjem stabilnosti oslonca;
 4. korišćenjem zahtevnijih rekvizita.

– Periodizacija vežbanja je sastavljena prema savremenim načelima sportskog treninga.
– Vežbe se sprovode uz individualnu stručnu asistenciju, prilagodjeno uzrastu, polu i konstituciji.

Kontaktirajte nas i zakažite Vaše CoreFitMax testiranje!