Početna

Popularni programi

Stručni pregledi

Deo naseg tima je Dr Duško Spasovski, Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije i profesor fizičke kulture. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu zavrsio je 1996. godine, a na istom fakultetu je i doktorirao 2013. godine. Od 2011. radi kao Klinički asistent Medicinskog fakulteta u Beogradu, na katedri Hirurgije sa anesteziologijom (ortopedija); Na  Fakultetu Sporta i fizičke kulture Univerziteta u Beogradu stekao je zvanje profesora fizičke kulture 2005. godine. Predavač na kursevima stručnog usavršavanja trenera, za predmet Funkcionalna anatomija i sportske povrede. Autor je dve knjige i dva poglavlja u monografijama.

Poslednje objave

Mišićni disbalans

Čovekovo telo je veoma komplikovane građe. Sistem organa za kretanje sastoji se iz brojnih elemenata: preko 200 kostiju, još više zglobova, više od 600 mišića, brojnih tetiva, ligamenata, fascija… Jedan od bitnih faktora za [...]

Skolioza i vežbanje

Često se čuje pitanje kojom je vrstom rekreacije preporučljivo da se bave osobe koje imaju skoliozu. Rekreativno vežbanje je sasvim preporučljivo kod bezbolnih skolioza, s tim da će se usled smanjene pokretljivosti trupa i [...]

Bol u donjem delu leđa i Piriformis sindrom

Bol u donjem delu leđa koji se spušta niz zadnji stranu noge se najčešće vezuje za poremećaje međupršljenskog diskusa. Ali, postoje i drugi uzroci iritacije ishijadičnog nerva (poremećaj fasetnih zglobova na kičmi, tendinitis mišića [...]